Program Akademii Guwernantek

Program Akademii Guwernantek

I Zjazd  (16 h)

Warsztaty: JA, moje dążenia, moja motywacja

Moje mocne i słabe strony (4 h)

Ustalanie i realizacja celów (4 h)

Zarządzanie sobą w czasie (4 h)

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów (4 h)

II Zjazd (16 h)

Aspekty rozwoju dziecka- charakterystyka zmian na poszczególnych etapach życia dziecka

Nowoczesne metody rozwoju i wychowania dziecka: NVC, BLW, rodzicielstwo bliskości, ekorodzicielstwo, pedagogika waldorfska, pedagogika moontessori, RIE, Naturalna Higiena Niemowląt (NHN)… (8 h)

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się. (8 h)

III Zjazd (16 h)

Relacje i emocje w zawodzie Guwernantki – jak dbać o dobre relacje z dziećmi i rodzicami podczas codziennej pracy  (8 h)

Zasady dobrej komunikacji z dzieckiem i jego rodzicami/rodziną/domownikami (8 h)

IV Zjazd (16 h)

Pierwsza pomoc przedmedyczna – wyjście z trudnych sytuacji zagrożenia życia (8 h)

Dietetyka – prawidłowe żywienie dziecka (8 h)

V Zjazd (16 h)

Warsztaty logopedyczne – jak dbać o rozwój mowy dziecka (4 h)

Poprawna polszczyzna w zawodzie Guwernantki (4 h)

Savoir –Vivre w pracy Guwernantki – jak zadbać o maniery własne i jak uczyć ich dzieci
(8 h)

VI Zjazd (16 h)

Organizacja czasu wolnego z dzieckiem (2 h)

Literatura, muzyka i sztuka dla dzieci (2 h)

Kreatywność w pracy Guwernantki- wspomaganie własnej kreatywności oraz pobudzanie kreatywności dziecka (4 h)

Nowe technologie w zawodzie Guwernantki – aplikacje, internet, filtry dziecięce, animacje itp. (8 h) ( sala komputerowa)

VII Zjazd (16 h)

Odpowiedzialność prawna Opiekuna  (8 h)

Jak szukać pracy w charakterze Guwernantki – tworzenie CV, LM, profilu osobowego, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych (8 h)

Egzamin końcowy zakończony Certyfikatem