Nasze metody pracy

Nasze metody pracy    

W naszej Akademii Guwernantek uczymy tego co jest niezbędne w pracy profesjonalnej Guwernantki. Program został ułożony w oparciu o praktykę, doświadczenie, naukę oraz oczekiwania Rodziców- naszych Klientów.

Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych, w oparciu o doświadczenia uczestników jak i przykładowe sytuacje, dyskusje, testy, ćwiczenia. Zajęcia skupiają się na przedstawieniu praktycznych narzędzi ww. obszarach oraz na ćwiczeniu umiejętności ich zastosowania.

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu: psychologii, pedagogiki, rynku pracy, medycyny, prawa etc.