Historia Akademii Guwernantek

Ewelina Borek – pomysłodawczyni oraz założycielka Akademii Guwernantek w Szczecinie    

Magister socjologii tożsamości europejskiej na Uniwersytecie Szczecińskim, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: psychologii zarządzania oraz certyfikowanego trenera/wykładowcy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Przez kilka lat zajmowała się doborem i rozwojem pracowników  w środowisku korporacyjnym, obecnie tworzy i koordynuje projekty szkoleniowo- doradcze współfinansowane z funduszy europejskich (ZPORR, SPO RZL, IW EQUAL, PO KL) dla biznesu jak i podmiotów ekonomii społecznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej: Włochy, Hiszpania, Ukraina.

Autorka i kierownik 2 –letniego projektu Priorytet VI POKL pn. „Mama idzie do pracy- program aktywizacji zawodowej dla kobiet” dla mam z terenu woj. zachodniopomorskiego powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Uczestniczki projektu po zrealizowaniu spotkań z doradcą zawodowym i warsztatów aktywizująco-motywacyjnych, ukończyły odpowiednie z ich oczekiwaniami, kwalifikacjami i adekwatnie do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy kursy zawodowe. Następnie brały udział w 3-miesięcznych płatnych stażach zawodowych u lokalnych pracodawców, w wyniku czego większość z nich podjęła stałe zatrudnienie lub podjęła własną działalność gospodarczą. Ponadto, przez cały okres trwania projektu mamy- uczestniczki brały udział w spotkaniach z psychologiem, aby omówić i uzyskać wsparcie w ważnych dla nich obszarach związanych z aktywnością zawodową, wychowywaniem dzieci, życiem w rodzinie i społeczności lokalnej.

Jednocześnie, jako trener, współpracuję w zakresie prowadzenia szkoleń z dziedziny psychologii biznesu, warsztatów aktywizujących środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym, a także warsztatów Train the Trainer dla osób prowadzących szkolenia.

Ponadto, w ramach naszej Akademii współpracujemy z :

- pedagogami, psychologami, logopedami, dietetykami, pediatrami, prawnikami etc.